STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 22/GDĐT 15/04/2024 Công khai quyết toán ngân sách quý 1 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc
2 479/SGDĐT-QLCL 01/04/2024 Sở GDĐT Đồng Tháp hướng dẫn thực hiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
3 09/GDĐT 04/03/2024 Công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc
4 12/KH-UBND 09/01/2024 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch xây dựng thành phố học tập năm 2024
5 01/QĐ_GDĐT 04/01/2024 Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc
6 270/KH-UBND 25/10/2023 Ủy ban nhân dân Thành phố Sa Đéc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Sa Đéc năm học 2023-2024
7 1056/UBND-HC 02/10/2023 UBND Thành phố Sa Đéc ban hành công văn về triển khai thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp
8 197/UBND-NCPC 21/09/2023 hướng dẫn tiêu chí thống kê báo cáo thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật
9 109/Kh-UBND 06/05/2023 Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo
10 09/QĐ-GDĐT 20/03/2023 Quyết định Ban hành Danh mục Hồ sơ năm 2023 của Phòng GD & ĐT TP Sa Đéc
11 111/QĐ-UBND-HC 20/01/2023 UBND Tỉnh Đồng Tháp ra quyết định ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 126/TB-HĐ 05/10/2022 Hội đồng Tuyển dụng viên chức thành phố Sa Đéc ban ahfnh cv số 126/TB-HĐ ngày 05/10/2022 v/v Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự công lập giáo dục năm 2022
13 242-BC/UBND 06/09/2022 Kết quả triển khai thực hiện đổi mới chương trình và lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn thành phố Sa Đéc
14 213/KH-UBND 25/08/2022 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Sa Đéc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức (giáo viên, nhân viên) vào công tác tại các Trường Mầm non
(MN), Trường Tiểu học (TH), Trường Trung học cơ sở (THCS) thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đéc năm 2022 - 2023,
15 405/GDĐT 04/07/2022 Phát động phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”
16 405/GDĐT 04/07/2022 Phát động phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”
17 287/KH-GDĐT 18/05/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023
18 474/SGDĐT-KTKĐCLGD 15/04/2022 thông báo kết quả xếp giải Kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021-2022,khoá thi ngày 03/4/2022
19 160/GDĐT 30/03/2022 Xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2022.
20 06/2022/NQ-HĐND 24/03/2022 Quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21 71/GDĐT 14/02/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
22 369/GDDT 16/07/2021 V/v Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến trên địa bàn thành phố Sa Đéc.
23 348/KH_GDDT 07/07/2021 Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp thành phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2021
24 234/KH-GDDT 11/05/2021 Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022Ủy ban nhân dân Thành phố Sa Đéc phê duyệt Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 tại công văn số 27/UBND-VX, ngày 13/5/2021
25 40/KH_GDDT 01/02/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
26 21/KH_GDDT 14/01/2021 Cải cách hành chính ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm 2021
27 14/KH_GDDT 12/01/2021 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
28 586/KH-GDDT 23/10/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch truyền thông về GDĐT năm học 2020 - 2021
29 581/KH-GDDT 22/10/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020-2021
30 37/2020/TT-BGDDT 05/10/2020 Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử
31 300/KH-GDĐT 22/06/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Sa Đéc xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2020 – 2021 trên địa bàn thành phố
32 70/KH-UBND 08/05/2020 Uỷ ban nhân dân thành phố Sa Đéc xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn thành phố Sa Đéc giai đoạn 2020-2025
33 75/QĐ.UBND-HC 08/05/2020 UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của Thành phố
34 193 /UBND-THVX 28/04/2020 Về việc cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng,chống Covid-19
35 180/GDDT 22/04/2020 Thực hiện Công văn số 395/ SGDĐT-CTTT ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tao tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam;
36 179/GDDT 20/04/2020 Tham gia cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”
37 178/GDDT 20/04/2020 tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên trong dạy học qua Internet
38 04/TB-SGDĐT 13/02/2020 Kết luận của ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị trực tuyến triển khai công việc chuẩn bị dạy học sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch Covid-19
39 16/KH-SGDĐT 11/02/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
40 139/KH-UBND 18/11/2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện đổi mới, sách giáo khoa GDPT
41 207/TB-UBND 08/11/2019 Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
42 459/PGDĐT-NV 05/09/2019 Thực hiện công tác phổ cập giáo dục-xóa mù chữ năm học 2019-2020
43 460 /PGDĐT-NV 05/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 - 2020
44 455/PGDĐT-NV 03/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh từ năm học 2019-2020
45 449 /PGDĐT-NV 29/08/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo
dục và dạy học tự chọn từ năm học 2019-2020
46 450 /PGDĐT-NV 29/08/2019 Phòng GDĐT thành phố Sa Đéc hướng dẫn các đơn vị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2019-2020
47 451/PGDĐT-NV 29/08/2019 Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung học cơ sở (THCS) lần thứ X, năm học 2019-20
48 441/PGDĐT-NV 28/08/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Sa Đéc hướng dẫn thực hiện các nội dung hoạt động thư viện năm học 2019-2020
49 1114/SGDĐT-GDTrH-TX&CN 22/08/2019 Sở GDĐT Đồng Tháp hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS lần thứ X năm học 2019-2020
50 101/HD-PGDĐT 07/08/2019 HD thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông
DANH BẠ WEBSITE
QUỐC GIA              PHÒNG GIÁO DỤC               THÀNH PHỐ SA ĐÉC               TRƯỜNG TIỂU HỌC     TRƯỜNG THCS 
1/ Bộ Giáo dục và Đào tạo 1/ Huyện Châu Thành 1/ Trung tâm Tin học 1/ Tiểu học Kim Đồng 1/ THCS Lưu Văn Lang
2/  Cục Công nghệ thông tin 2/ Huyện Lai Vung 2/ Thành đoàn Sa Đéc 2/ Tiểu học Trưng Vương 2/ THCS Võ Thị Sáu
TỈNH ĐỒNG THÁP 3/ Huyện Lấp Vò 3/ Phường 1 3/ Tiểu học Phú Mỹ 3/ THCS Hùng Vương
1/ Ủy ban nhân dân Tỉnh 4/ Thành phố Cao Lãnh 4/ Phường 2 4/ Tiểu học Hòa Khánh 4/ THCS Trần Thị Nhượng
2/ Sở Giáo dục và Đào tạo 5/ Huyện Cao Lãnh 5/ Phường 3 5/ Tiểu học Tân Phú Đông 5/ THCS Tân Khánh Đông
3/ Sở Thông tin & Truyền thông 6/ Huyện Tháp Mười 6/ Phường 4 6/ Tiểu học Tân Hưng TRƯỜNG THPT-TTGDTX - NDTKT
4/ Sở Tài chính 7/ Huyện Tam Nông 7/ Phường An Hòa 7/ Tiểu học Tân Long 1/ THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu
5/ Sở Khoa học & Công nghệ 8/ Huyện Thanh Bình 8/ Phường Tân Quy Đông 8/ Tiểu học Phú Long 2/ THPT Thành phố Sa Đéc
6/ Sở Tài nguyên & Môi trường 9/ Huyện Hồng Ngự 9/ Xã Tân Phú Đông 9/ Tiểu học Vĩnh Phước 3/ THPT Nguyễn Du
7/ Sở Xây dựng 10/ Thị xã Hồng Ngự 10/ Xã Tân Khánh Đông 10/ Tiểu học Phạm Hữu Lầu 4/ Trung tâm GDTX Sa Đéc
8/ Sở Kế hoạch & Đầu tư 11/ Huyện Tân Hồng 11/ Xã Tân Quy Tây 11/ Tiểu học Tân Quy Tây 5/ Trường NDTKT Đồng Tháp
9/ Sở Y tế   12/ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 12/Tiểu học Tân Quy Đông TRƯỜNG MẦM NON -TIỂU HỌC
10/Sở Nội vụ   13/ Trung tâm Y tế Sa Đéc 13/Tiểu học Tân Khánh Đông 1 1/ Tổ Ong Vàng
11/Đại học Đồng Tháp   14/ MNTT Ngôi nhà thứ 2 14/Tiểu học Tân Khánh Đông 3 2/ MN Hoa Mai
12/Tỉnh Đoàn Đồng Tháp     15/Tiểu học Tổ Ong Vàng 3/ MN Sen Hồng
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây