duong day nong
25.Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

25.Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

 •   18/07/2022 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ, giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Quyết định 680/QĐ-UBND-HC ngày 28/6/2022

Quyết định 680/QĐ-UBND-HC ngày 28/6/2022

 •   18/07/2022 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ, giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Danh mục thủ tục hành chính từ năm 2022

Danh mục thủ tục hành chính từ năm 2022

 •   14/07/2022 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Danh mục thủ tục hành chính theo theo Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 1835/QĐ-UBND-HC ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Quyết định 1835/QĐ-UBND-HC ngày 01/12/2020

Quyết định 1835/QĐ-UBND-HC ngày 01/12/2020

 •   14/07/2022 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
1. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

1. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 •   14/07/2022 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
2. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

2. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 •   14/07/2022 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
3. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

3. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 •   14/07/2022 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
4. Tên thủ tục: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

4. Tên thủ tục: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 •   14/07/2022 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
5. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

5. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 •   14/07/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
6. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

6. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 •   14/07/2022 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 •   14/07/2022 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
8. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

8. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

 •   14/07/2022 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
9. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

9. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 •   14/07/2022 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
10. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

10. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 •   14/07/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
11. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

11. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 •   14/07/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
12. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

12. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

 •   14/07/2022 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 •   14/07/2022 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
14. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

14. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

 •   14/07/2022 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp
15. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

15. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 •   14/07/2022 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND Tỉnh Đồng Tháp v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp

Các tin khác

LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua

TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây