Tin mới

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
13/08/2018
15:00 - 17:00 Họp Chi bộ Phòng Giáo dục Tất cả đảng viên chi bộ Hội trường Phòng Giáo dục Nguyễn Công Hiếu - Phó Bí thư Chi bộ Phòng Phòng Giáo dục
07:30 - 11:00 Tập huấn cái cách hành chính - PAPI Nguyễn Hữu Dũng -Phó Trưởng phòng PGD Hôi trường Sở GD Đồng Tháp Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp
Thứ ba
14/08/2018
14:00 - 17:00 Họp lệ Hiệu trưởng tháng 08/2018 Lãnh đao+ chuyên viên + Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS Hội trường Phòng Giáo dục Nguyễn Công Hiếu - Trưởng phòng PGD
07:30 - 11:00 Tham dự Hội thảo Giáo dục hoà nhập Nguyễn Hữu Dũng - Phó Trưởng phòng PGD + Vu Sơn Hôi trường Sở GD Đồng Tháp Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp
Thứ năm
16/08/2018
13:30 - 17:00 Hội nghị triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019 Nguyễn Công HIếu - Trưởng phòng PGD + LĐ các trường THCS, TH và cán bộ phụ trách Y tế HT.UBND TP PCT - Lăng Minh Nhựt
Thứ sáu
17/08/2018
13:30 - 17:00 Hội nghị tổng kết ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT, TT/TU, TT/HĐND, MTTQ, BTG, TĐoàn, LĐLĐ, PNữ, TC-KH, NV, VH-TT, KT, QLĐT, Y tế, BHXH,CA, TTra, TT.VH-TT&TT, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, Hội Khọc, Hội CGChức, Đại diện Hội cha mẹ học sinh 03 trường THPT, Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các trường MN, TH, THCS, THPT HT.UBND TP PCT - Lăng Minh Nhựt
Chủ nhật
19/08/2018
07:00 - 17:00 Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh ( từ 20/08 đến ngày 24/08/2018) 05 giáo viên TPT Đội Trường Chính trị Tình Đồng Tháp Hội đồng Đội Tỉnh Đồng Tháp

Thứ hai (13/08/2018)

15:00 - 17:00:
Họp Chi bộ Phòng Giáo dục
Thành phần: Tất cả đảng viên chi bộ
Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục
Chủ trì: Nguyễn Công Hiếu - Phó Bí thư Chi bộ Phòng Phòng Giáo dục
07:30 - 11:00:
Tập huấn cái cách hành chính - PAPI
Thành phần: Nguyễn Hữu Dũng -Phó Trưởng phòng PGD
Địa điểm: Hôi trường Sở GD Đồng Tháp
Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Thứ ba (14/08/2018)

14:00 - 17:00:
Họp lệ Hiệu trưởng tháng 08/2018
Thành phần: Lãnh đao+ chuyên viên + Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS
Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục
Chủ trì: Nguyễn Công Hiếu - Trưởng phòng PGD
07:30 - 11:00:
Tham dự Hội thảo Giáo dục hoà nhập
Thành phần: Nguyễn Hữu Dũng - Phó Trưởng phòng PGD + Vu Sơn
Địa điểm: Hôi trường Sở GD Đồng Tháp
Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Thứ năm (16/08/2018)

13:30 - 17:00:
Hội nghị triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019
Thành phần: Nguyễn Công HIếu - Trưởng phòng PGD + LĐ các trường THCS, TH và cán bộ phụ trách Y tế
Địa điểm: HT.UBND TP
Chủ trì: PCT - Lăng Minh Nhựt

Thứ sáu (17/08/2018)

13:30 - 17:00:
Hội nghị tổng kết ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm học 2017 - 2018
Thành phần: Sở GD&ĐT, TT/TU, TT/HĐND, MTTQ, BTG, TĐoàn, LĐLĐ, PNữ, TC-KH, NV, VH-TT, KT, QLĐT, Y tế, BHXH,CA, TTra, TT.VH-TT&TT, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, Hội Khọc, Hội CGChức, Đại diện Hội cha mẹ học sinh 03 trường THPT, Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các trường MN, TH, THCS, THPT
Địa điểm: HT.UBND TP
Chủ trì: PCT - Lăng Minh Nhựt

Chủ nhật (19/08/2018)

07:00 - 17:00:
Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh ( từ 20/08 đến ngày 24/08/2018)
Thành phần: 05 giáo viên TPT Đội
Địa điểm: Trường Chính trị Tình Đồng Tháp
Chủ trì: Hội đồng Đội Tỉnh Đồng Tháp
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây