<

Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc năm học 2018 - 2019

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc năm học 2018 - 2019 thông báo hướng dẫn
Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc năm học 2018 - 2019
––––––––

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc năm học 2018 - 2019 thông báo:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG:
 1. Thời gian:
 Vào lúc 7 giờ ngày 23 tháng 02 năm 2019.
2. Địa điểm:
 Trường Tiểu học Vĩnh Phước (Địa chỉ: Số 60 Nguyễn Văn Phát, Khóm 2, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp).
II.  NỘI DUNG TÀI LIỆU KIỂM TRA, SÁT HẠCH:
* Mầm non:
1. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội và số 44/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Số: 38/2005/QH11.
2. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.
3. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDDT ngày 24/12/2015 ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
4. Thông tư Số 48/2011/TT-BGDĐ, ngày 25 tháng 10 năm 2011 của BGD&ĐT TT ban hành chế độ làm việc đối với GV Mầm non, kèm theo Số: 08/2016/TT-BGDĐ, ngày 28 tháng 3 năm 2016 ban hành quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
* Tiểu học:
1. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội và số: 44/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Số: 38/2005/QH11.
2. Luật viên chức: số 58/2010/QH12ngày 15 tháng 11 năm 2010.
3.Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDDT ngày 22/01/2014 ban hành Điều lệ Trường Tiểu học hợp nhất  Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 thông 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.
4. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDDT ngày 28/9/2016 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2016.
5. Văn bản hợp nhất số 03//VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/6/2017 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Hợp nhất Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.
* Trung học cơ sở:
1. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội và số: 44/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Số: 38/2005/QH11.
2. Luật viên chức số 58/2010/QH12ngày 15 tháng 11 năm 2010.
3. Điều lệ trường Trung học cơ sở số:12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28  tháng 3  năm 2011.
4. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 12 năm 2011 về việc đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
5. Văn bản hợp nhất số 03//VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/6/2017 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Hợp nhất Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH:
 Tất cả ứng viên tập trung tại trường Tiểu học Vĩnh Phước lúc 7 giờ ngày 23 tháng 02 năm 2019 để tiến hành khai mạc kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn). Nội dụng phỏng vấn gồm hai phần:
- Phần 1: Ứng viên tập trung vào phòng thi tham gia làm một bài viết gồm 20 câu trắc nghiệm và 1 câu hỏi xử lý tình huống sư phạm.
- Phần 2: Tất cả ứng viên tập trung vào phòng thi, Ban kiểm tra, sát hạch sẽ tiến hành gọi từng thí sinh lên bốc thăm, chọn 01 câu hỏi, chuẩn bị trong 10 phút và thời gian trình bày tối đa 10 phút.
Lưu ý:
  • Khi tham gia sát hạch, thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân.
  • Thí sinh không được mang theo tài liệu vào phòng thi.
  • Hội đồng xét tuyển sẽ chuẩn bị giấy nháp.
Trên đây là thông báo kiểm tra sát hạch của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc năm học 2018-2019, đề nghị các ứng viên tham gia dự tuyển thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ số điện thoại: 02773.866.339 hoặc tham gia nhóm Zalo (https://zalo.me/g/dpeuns198) để được giải đáp.
 
Nơi nhận:
- Ông Lăng Minh Nhựt, PCT UBND TP(báo cáo)
- Trang thông tin điện tử PGD-ĐT
- Lưu: VT, HĐTD.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
(Đã ký)
 
 
 
 
TRƯỞNG PHÒNG GD-ĐT TP
Nguyễn Công Hiếu
                                                                                                                   Tài liệu đính kèm
                                                                                                        Thông báo tuyển dụng

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Văn phòng Phòng Giáo dục thành phố Sa Đéc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đường đến Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Sa Đéc
Chat Zalo
global zalomessages
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây