duong day nong

Tình hình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Thứ sáu - 08/09/2023 10:14
Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tình hình thực hiện CT GDPT 2018 kèm trong Báo cáo Tổng kết năm học 2022-2023
CT GDPT 2018
CT GDPT 2018

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC BƯỚC ĐẦU

1. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng công phu, nghiêm túc, dựa trên cơ sở chính trị, khoa học, lý luận và thực tiễn, có tính kế thừa và phát triển; bám sát mục tiêu, yêu cầu và nội dung đổi mới theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 88/2014/QH13.

2. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã thay đổi từ truyền thụ kiến thức sang định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xác định rõ 05 phẩm chất và 10 năng lực chủ yếu, cốt lõi cần phát triển đối với học sinh phổ thông; đổi mới đồng bộ về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Hệ thống môn học được thiết kế theo hướng bảo đảm cân đối các nội dung giáo dục, phù hợp với từng cấp học, lớp học; tổ chức, sắp xếp lại một số môn học theo hướng tích hợp ở các lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên; khắc phục sự chồng lấn giữa các môn; bảo đảm kết nối giữa các lớp học, cấp học, giữa các chương trình môn học. Nội dung các môn học được xây dựng theo hướng giảm tải, tăng cường thực hành, gắn với thực tiễn đời sống.

3. Việc đổi mới phương pháp giáo dục đã được thực hiện ở tất cả các cơ sở giáo dục. Học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, kiểm tra, định hướng. Hình thức tổ chức dạy học đa dạng hóa, từng bước ứng dụng công nghệ tiên tiến.

4. Phương thức thi, kiểm tra đánh giá chất lượng đã được chuyển dần từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực, phẩm chất của người học; đo lường sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập và mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục, bảo đảm độ tin cậy, công bằng, khách quan.

5. Chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa và có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học đã được được tổ chức thực hiện phát huy hiệu quả, huy động được nhiều tổ chức và đông đảo đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ, uy tín, kinh nghiệm, năng lực tham gia biên soạn sách giáo khoa. Đã có 06 nhà xuất bản tham gia biên soạn, phát hành sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục các khối lớp; 06 tổ chức biên soạn sách giáo khoa. Hệ thống sách giáo khoa phong phú, đa dạng, tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên lựa chọn các bộ sách phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm vùng miền, nhận thức của học sinh. Hiện nay có 3 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

6. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương để cụ thể hóa nội dung đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng đa dạng hóa các hoạt động học tập, phù hợp với năng lực của học sinh; sử dụng các phương tiện dạy học, khai thác hệ thống học liệu đã có để xây dựng bài giảng điện tử, ứng dụng trên nền tảng công nghệ, khai thác tư liệu trực tuyến vào các hoạt động dạy và học… Giáo viên đã chủ động xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh, thiết kế các hoạt động ở trong và ngoài lớp học; áp dụng phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Học sinh được khuyến khích tự học, tự nghiên cứu tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, vận dụng kiến thức mới; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng. Vai trò của người giáo viên chuyển từ vị trí là “người dạy” sang vị trí là người “tổ chức, kiểm tra, định hướng” hoạt động học của học sinh.

7. Qua kiểm tra thực tế cho thấy việc đổi mới phương pháp giáo dục đã được thực hiện ở tất cả các cơ sở giáo dục; hình thức tổ chức dạy học được đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến.Vai trò chủ động của học sinh được phát huy. Giáo viên tự tin, làm chủ lớp học tốt hơn, năng động, tích cực hơn trong từng giờ dạy, thể hiện rõ vai trò người tổ chức, kiểm tra, định hướng.

II. HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC

1.Công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đến đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn đầu còn chậm trễ, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp, chưa tạo được sự đồng thuận của một bộ phận đội ngũ nhà giáo, phụ huynh học sinh và xã hội trong việc triển khai thực hiện Chương trình.

2.Công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, nhất là ở giai đoạn đầu áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên một bộ phận cha mẹ học sinh và cộng đồng chưa nhận thức đầy đủ về các nội dung đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; vẫn còn những ý kiến khác nhau về chủ trương đổi mới, thiếu đồng thuận, tạo nên một số tác động trái chiều trong quá trình triển khai. Một số nội dung mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như các môn tích hợp (môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lý ở trung học cơ sở), các hoạt động giáo dục mới, vấn đề lựa chọn tổ hợp môn học và triển khai các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật ở trung học phổ thông… chưa được tuyên truyền đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận cao trong giới chuyên môn, các nhà giáo, các nhà khoa học, trong phụ huynh, học sinh.

3.Phương thức triển khai tổ chức quán triệt, tuyên truyền ở những địa bàn, đối tượng khác nhau còn gặp khó khăn; một số hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo; chưa chú trọng tuyên truyền trực tiếp đối những nơi có điều kiện khó khăn, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế. Tại khu vực địa bàn dân cư phân tán, không tập trung, giao thông đi lại khó khăn, hệ thống cơ sở vật chất chất phục vụ công tác tuyên truyền còn thiếu hoặc xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu. Việc bố trí kinh phí cho công tác quán triệt, thông tin, truyền thông về chương trình giáo dục phổ thông mới chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đường đến Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Sa Đéc
Chat Zalo
global zalomessages
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây