NHỮNG TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG

Thứ sáu - 24/11/2017 07:49
Xã Tân Khánh Đông là một xã ven, phía Bắc thị xã Sa Đéc, nay là Thành phố Sa Đéc. Sông Tiền ở phía Đông, Tỉnh lộ ĐT 848 nối Sa Đéc đến bến phà Cao Lãnh đi qua xã nầy. Địa bàn xã Tân Khánh Đông thời Pháp thuộc có các xã: Tân Đông, Tân Khánh, Tân Khánh Tây…
      Trường học Tân Khánh
     Ngôi trường có sớm nhất, thời Pháp thuộc có lẽ là “Trường học Tân Khánh”, thuộc làng Tân Khánh thời đó. Theo ông Bùi Quang Bờ thì trường cất năm nào chưa rõ. Trường hoạt động cho đến cuối thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khoảng 1953 thì không còn nữa.
      Trường học Tân Khánh có 4 lớp (phòng), mái lợp ngói, nền lót gạch tàu, có bậc tam cấp, sân trường rộng rãi thoáng mát. Vị trí của Trường nằm ở trung tâm xã Tân Khánh.
      Thầy Bùi Văn Thít làm Trưởng giáo đầu tiên. Các Thầy dạy trường này: Trang Sĩ Miên, Trang Sĩ Mân, Bùi Văn Thít (Trưởng giáo)Phạm Văn Hanh, Nguyễn Văn Quới, Trần Văn Hiền, Nguyễn Văn Minh.
 
      Trường Sơ cấp ấp Khánh Hoà; trường lập từ năm 1954, lúc đầu chỉ có 2 phòng, dạy 2 lớp. Trường gần cầu Cái Bè, phía từ Sa Đéc đi lên.
      Năm 1967 xây thêm 2 phòng và sau năm 1975 có xây thêm 1 phòng.
      Năm 1966-1967, đổi tên trường Trường Tiểu học ấp Khánh Hoà.
      Sau năm 1975, trường nầy là điểm chính của Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 1.
      Đến năm 2010, điểm trường nầy di dời, giao lại cho Trường Mẫu giáo.
      Trưởng giáo đầu tiên của trường nầy là Thầy Lê Văn Đồ, kế tiếp là Cô Nguyễn Thị Sứ. Năm 1967, Hiệu trưởng là Thầy Đoàn Khánh Minh. Sau năm 1975, Hiệu trưởng lần lượt là các Thầy, Cô: Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Thị Tần, Nguyễn Văn Sơn.
     
      Trường học Tân Đông, có từ thời Pháp thuộc, lúc nầy có 2 phòng, các lớp sơ cấp do các Thầy Sâm, Thầy Trực, Thầy Thà dạy,
      Năm 1953-1954, trường bị đốt. Năm 1956-1957 cất lại trên nền cũ.
      Trưởng giáo đầu tiên là Thầy Lê Văn Thời. Lúc nầy gọi là Trường Sơ cấp ấp Đông Quới.
      Cho tới năm 1975, cất them 3 phòng; thành Điểm Trường Đông Quới thuộc Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 1. Điểm nầy đến nẳm 2013 không còn sử dụng. Học sinh được đưa về Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 1. Theo Cô Nguyễn Thị Tần, các thầy cô từng dạy trường nầy là: Thầy Sâm, thầy Thà. thầy Trực, Cô Nguyễn Thị Đẩu, Lê Văn Tỷ, Nguyễn Văn Hằng, Châu Kim Tước, Nguyễn Thị Lùng, Lê Thị Tuyềt, Tống Thị Thai, Tống Kim Hoàng, Tống Kim Liên, Phạm Thị Đát, Đinh Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ, Nguyễn Thanh Sử, Huỳnh Thị Hạnh, Bùi Thị Ngọc Sương, Cao Thị Huệ, Cao Thị Thuận, Lê Văn Thuận, Trang Thị Huệ, Phạm Hồng Diễm, Bùi Quang Thanh Tịnh, Hồ Văn Hiệp…
     
      Trường Sơ cấp ấp Đông Khánh, có từ năm 1954. Trường có 2 phòng. Trưởng giáo là cô Nguyễn Thị Tâm. Đến năm 1966-1967, cất thêm 2 phòng, tên gọi là Trường Tiểu học cộng đồng Đông Khánh.
      Đến năm 1975, Trường nầy mang tên Trường phổ thông câp1, 2 Tân Khánh Đông. Năm 1987, tách Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 1 ra  thêm 1 trường nữa, lấy tên là Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 3. Trường nầy nằm trên nền cũ của điểm Trường ấp Đông Khánh. Cũng năm nầy di dời về điểm ấp Đông Huề. Điểm cũ giao cho Trường mầu giáo. Lần lượt, Hiệu trưởng và các thầy cô từng dạy trường nầy có;
      Năm 1968-1973; Hiệu trưởng Trần Văn Kế.
      Năm 1973- 1976; Hiệu Trưởng Võ Thành Nghiệp
     Năm 1976-1987; (Trường cấp 1 và cấp 2) Hiệu trưởng Tống Kim Hoàng kiêm phụ trách chuyên môn cấp 2; cô Huỳnh Thị Hưng, Hiệu phó phụ trách chuyên môn cấp 1.
      Các thầy cô: Nguyễn Thị Năm, Trần Thị Anh, Lê Thị Anh, Lưu Minh Sang, Nguyễn Thị Trâm, Hồ Văn Khâm, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Nhã, Huỳnh Văn Đạt, Lê Thị Xuân Lan, Trần Thị Thy Hồng, Nguyễn Thị Tần, Nguyễn Huỳnh Hoa, Nguyễn Văn Hùng, Quan Chính,…
      Trường Sơ cấp ấp Đông Giang; thành lập năm 1975, có 3 phòng học và 5 lớp. Trưởng giáo là Huỳnh Văn Dân.
      Sau 1975, nhập với Trường Tiểu học Tân Khánh Đông, điểm ấp Đông Giang. Đến năm 1987 thành Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 3, điểm Đông Giang
      Từ năm 1975 đến năm 2010 điểm trường nầy có 5 lớp, từ năm 2012 chỉ còn lại 2 lớp. Thầy cô dạy trường nầy có: Phạm Văn Xem, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Kim Trọng.
      Trường Sơ cấp ấp Đông Huề; thành lập từ năm 1953, chỉ có 2 lớp.
      Sau năm 1975 là điểm phụ của Trường Tiểu học Tân Khánh Đông, nay cũng là điểm phụ của Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 3.
      Thầy cô dạy trường nầy: Lê Văn Ba (Trưởng giáo), Lê Thị Châu, Võ Thị Mỹ Hạnh.
      Trường Sơ cấp ấp Khánh Nghĩa; có từ năm 1954, có 2 phòng, 2 lớp, hoạt động đến năm 1987.
      Sau 1975, là điểm phụ của Trường Tiểu học Tân Khánh Đông. Từ năm 1987 là điểm phụ của Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 3, điểm ấp Khánh Nghĩa. Năm 2012 không còn.
      Các thầy cô từng dạy điểm trường nầy: Tạ Hoàng Nhi (Trưởng giáo), Nguyễn Văn Hữu Lượng, Nguyễn Xuân Đào, Nguyễn Kim Hoàn, Tống Kim Quảng, Bùi Thị Hờ…
      Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 1; Thành lập vào năm 2010 trên cơ sở trường tiểu học cũ từ năm 1988.
      Qui mô của trường, từ năm 1988 -2011 có 15 phòng, 18 lớp. Từ năm 2012 đến nay có 22 phòng với 18 lớp. Hiệu trưởng của trường qua từng thời kỳ: Nguyễn Thị Tần (1988-2000); Trần Thị Sáu (2000-2005); Đào Văn Sơn (2005-2011); Phan Thị Ngọc Nương (2011-2014); Châu Thanh Phú (2015- ). Các thầy cô: Tống Kim Mừng, Võ Thị Châu, Nguyễn Thị Ngần, Bùi Quang Bờ, Trần Thị Thu Hồng, Bùi Thị Ngọc Sương, Tống Thị Thai, Đinh Thị Tuyết Mai, Trịnh Thu Dung, Trần Ngọc Hà, Võ Thị Hiếu Hạnh, Tống Ngọc Ba, Cao Thị Thu Hằng, Lưu Minh Hùng, Võ Thành Sơn, Lê Thị Mỹ Hồng, Trần Văn Dũng, Phạm Thị Thuý Kiều, Trang Sĩ Tâm, Trần Thị Sáu, Nguyễn Thị Bảy, Huỳnh Thị Thảo,…
      Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 3; thành lập năm 1987.
      Qui mô của trường từ năm 1987 – 2011 có 18 phòng, 23 lớp. Từ năm 2013 được đầu tư xây dựng them, đến nay trường có 23 phòng.
      Thầy cô Hiệu trưởng qua các thời kỳ: Nguyễn Văn Năm (1987-1990), Nguyễn Thị Kim Chi (1991- 1992), Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (1993-1995), Trần Ngọc Hà (1996- 1999), Nguyễn Thị Tần (2000-2004), Nguyễn Văn Hồng (2005-2012); Nguyễn Thị Kim Hằng (2013-  ).
      Các thầy cô của Trường: Nguyễn Văn Thân, Lê Thị Đua, Phạm Văn Xem, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Thị Lựu, Trần Thị Liễu, Trần Ngọc Hà, Trần Văn Thanh, Trần Thị Xuân, Lê Thành Tài, Nguyễn Thị Kim Mai, Nguyễn Đức Trọng, Tống Kim Hạo, Lê Thị Bạch Trinh, Võ Thị Mỹ Hạnh, Lưu Minh Hải, Lê Chi Phước, Phạm Thị Tùng Trinh,…

      Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Đông, thành lập năm 1977.
      Qui mô, cơ sở vật chất của trường từng bước được xây dựng phát triển. Năm học 1984-1985, trường có 7 phòng học (5 phòng cấp 4, 2 phòng tre lá). Năm học 1987-1988, xây mới được 12 phòng cấp 4.
      Năm 2003- 2004, xây mới được một dãy 5 phòng trệt, 5 phòng lầu.
      Năm 2005-2006, xây mới them 24 phòng học, 14 phòng chức năng cho 21 lớp học sinh của trường.
      Năm 2007, trường có 19 lớp; cơ sở vật chất có 34 phòng (14 phòng học và 20 phòng chức năng).
      Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Đông được công nhận là Trường đạt chuẩn Quốc gia.
      Hiệu trưởng qua các thời kỳ: Tống Kim Hoàng (1977 – 1987), Ngô Quốc Bình (1988- 2006), Văn Đức Trí (2007- 2015).
      Thầy cô từng dạy ở trường nầy: Lê Văn Mô, Lâm Minh Hùng, Cao Ngọc Thơ, Vũ Thị Báu, Phạm Thị Đẹp, Nguyễn Thị Bẹ, Trần Thị Thu Cúc, Lê Thị Loan, Trần Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Chè, Đỗ Thị Lệ Nương, Trần Thị Thuận, Xuân Đào, Trần Thị Năm, Cao Thị Măng, Trương Thọ Trường, Trần Trọng Hiền, Nguyễn Quang Vinh, Phương Ái Lan, Trần Văn Vui, Nguyễn Văn Thành, Phạm Hồng Tân, Huỳnh Thị Mười, Phạm Kim Phụng, Nguyễn Thị Dung Nga, Lê Thị Mỹ Duyên, Huỳnh Quan Khải, Đỗ Thị Kim Liên, Trần Thị Sáu, Ngô Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Tám, Phan Thành Nhơn, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Thị Thanh Hồng, Lê Thị Thanh Nga, Lê Thanh Bình, Nguyễn Thị Kim Mai, Nguyễn Đức Trọng, Đào Hữu Trung, Nguyễn Kim Mộng Thu, Đào Ngọc Thuý, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Võ Trọng Nghĩa, Trần Duy Thanh, Hà Thanh Hùng, Nguyễn Tấn Tới, Nguyễn Thị Thu Thuý, Huỳnh Thị Kim Xuyến, Huỳnh Kim Tiến, Nguyễn Thị Bạch Yến, Lê Thị Hồng Điệp, Nguyễn Thị Linh Phượng, Trần Văn Thông, Phạm Văn Nam, Nguyễn Thuỵ Anh Thư, Cao Thị Lan Chi, Trần Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Văn Thanh, Trần Thị Hồng Oanh, Trang Bửu Trinh, Huỳnh Kim Hận, Nguyễn Tuấn Kiệt, Văn Đức Trí, Lê Thị Trúc Thanh, Trần Đình Tuyết Hậu, Trần Hùng, Trần Trung Trí, Châu Bích Liên, Phạm Phương Thái, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Hoàng Thanh Tuấn, Trần Hữu Hạnh, Nguyễn Chí Đạt, Châu Thị Thanh Trúc, Trần Như Ngọc, Nguyễn Viết Phương, Nguyễn Thị Phi Yến, Phan Thị Bích Trâm, Huỳnh Bá Nam, Đỗ Ngọc Có,…
(Người ghi: Cô Lê Thị Út, Kế toán của Trường THCSTân Khánh Đông, nghỉ hưu 2010).

Tác giả bài viết: Bà Lê Thị Út

Nguồn tin: Theo Hội Cựu Giáo chức TP Sa Đéc::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,168
  • Tháng hiện tại27,039
  • Tổng lượt truy cập7,811,845
TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây