Kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm 2019

Thứ sáu - 08/03/2019 15:23
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm 2019
Ke hoach
Ke hoach
  KẾ HOẠCH 
Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019  
 
Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Sa Đéc về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn Thành phố. 
Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính ngành giáo dục thành phố Sa Đéc năm 2019, cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong toàn ngành.
 - Thực hiện tốt công tác công bố, công khai TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện TTHC và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực. 
- Nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức theo quy định: Tổ chức tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác. 
2. Yêu cầu 
- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; đồng thời có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo tính thiết thực và tiết kiệm. 
- Phân công công việc hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.
- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC. 
II. NỘI DUNG 
1. Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
 - Duy trì thường xuyên, ổn định cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại cơ quan Phòng GD&ĐT. Bố trí kinh phí cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC theo quy định. 
- Tham gia các lớp tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì tổ chức. 
2. Kiểm soát chất lượng các quy định về thủ tục hành chính 
Thực hiện đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh khi được giao. 
3. Tăng cường tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính 
- Thường xuyên rà soát, kịp thời trình công bố những TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ dưới các hình thức phù hợp theo quy định ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố.
 - Thường xuyên rà soát, kịp thời công bố những TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ do địa phương quy định. 
- Niêm yết công khai đầy đủ các TTHC tại cơ quan đơn vị, giải quyết TTHC của cơ quan và thông báo công khai dưới nhiều hình thức khác nhau. 
- Cập nhập TTHC đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Cổng thông tin điện tử của ngành. 
4. Thực hiện rà soát TTHC 
- Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC của UBND tỉnh gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản thực hiện TTHC. 
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC gửi phòng Tư pháp để đánh giá chất lượng.
 5. Tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về TTHC Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về TTHC tại các đơn vị trực tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC. 
6. Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC 
Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan Phòng GD&ĐT; các đơn vị trường học. 
8. Thực hiện công tác phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính 
 Phối hợp với Phòng Tư pháp, Đài truyền thanh huyện: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động kiểm soát TTHC.
 III. KINH PHÍ 
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát TTHC do ngân sách nhà nước đảm bảo các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Xây dựng Kế hoạch triển khai trong toàn ngành; tổ chức thực hiện. 
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các đơn vị trường học. 
- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC tại cơ quan phòng GD&ĐT. 
- Tổng hợp; xây dựng báo cáo  kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ gửi Phòng Tư pháp và nhập số liệu báo cáo vào Hệ thống quản lý đánh giá công tác kiểm soát TTHC theo quy định. 
2. Các đơn vị trường học trong thành phố.
 - Xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tổ chức thực hiện có hiệu quả; đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. 
- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính tại đơn vị. 
- Báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo kết quả đột xuất hoạt động kiểm soát TTHC đúng quy định. 
Trên đây là Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc./. 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Văn phòng Phòng GD-ĐT Thành phố Sa Đéc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua
TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây