Công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 20/08/2019 10:29
UBND TP Sa Đéc ban hành Quyết định số 44/QĐ.UBND-TĐKT, ngày 16 tháng 8 năm 2019 v/v Công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018 - 2019
Công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018 - 2019
DANH SÁCH CÁ NHÂN
Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018 - 2019                                             
(Kèm theo Quyết định số: 44/QĐ.UBND-TĐKT ngày 16  tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố)
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Đơn vị
01 Nguyễn Thị Ngọc Hà x Giáo viên MN Ánh Dương
02 Ngô Thị Cẩm Lan x Giáo viên MN Ánh Dương
03 Lâm Thị Xuân Đào x Nhân viên MN Ánh Dương
04 Trần Ngọc Lan x Giáo viên MN Bình Minh
05 Cao Thị Ngọc Tuyền x Giáo viên MN Bình Minh
06 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền x Giáo viên MN Bình Minh
07 Lê Thị Bích Chi x HT MN Bình Minh
08 Võ Kim Dung x Giáo viên MN Hoa Mai
09 Trần Thị Thúy Kiều x Giáo viên MN Hoa Mai
10 Lê Thị Hoàng Trang x Phó HT MN Hoa Mai
11 Huỳnh Thị Ngọc Điệp x Nhân viên MN Hoa Sen
12 Nguyễn Xuân Trang x Giáo viên MN Hướng Dương
13 Nguyễn Thị Kim Anh x Giáo viên MN Hướng Dương
14 Lê Kim Lý x Giáo viên MN Hướng Dương
15 Lê Thị Mỹ Hạnh x Giáo viên MN Hướng Dương
16 Nguyễn Thị Hồng Xuyến x Giáo viên MN Hướng Dương
17 Lê Thị Mỹ Ngân x Giáo viên MN Hướng Dương
18 Nguyễn Thị Bình Diệu x HT MN Hướng Dương
19 Lê Thị Tuyết Diệu x Phó HT MN Hướng Dương
20 Lê Thị Ngọc Hân x Giáo viên MN Nắng Hồng
21 Hồ Thị Như Thảo x Giáo viên MN Nắng Hồng
22 Đinh Thị Như Ngọc x Giáo viên MN Nắng Hồng
23 Hồ Báo Xuyên x Giáo viên MN Nắng Hồng
24 Nguyễn Thị Huyền Nhung x Giáo viên MN Nắng Hồng
25 Nguyễn Thị Ngọc Trang x Giáo viên MN Sen Hồng
26 Trần Thị Thu Hà x Giáo viên MN Sen Hồng
27 Dương Thị Mỹ Phượng x Giáo viên MN Sen Hồng
28 Huỳnh Thị Ngọc Tâm x Nhân viên MN Sen Hồng
29 Nguyễn Thị Duy Hương x Giáo viên MN Tân Khánh Đông
30 Nguyễn Thị Kim Thoa x Giáo viên MN Tân Khánh Đông
31 Nguyễn Thị Hoàng Yến x Giáo viên MN Tân Khánh Đông
32 Phan Thị Bảo Khuyên x Giáo viên MN Tân Khánh Đông
33 Võ Thị Phúc Duyên x Giáo viên MN Tân Khánh Đông
34 Nguyễn Thị Hồng Gấm x Giáo viên MN Tân Khánh Đông
35 Lê Thị Kim Châu x Giáo viên MN Tân Phú Đông
36 Trương Thị Thủy x Giáo viên MN Tân Phú Đông
37 Phan Ngọc Hồng Yến x Giáo viên MN TT Tương Lai
38 Lưu Thị Kim Cúc x Giáo viên MN TT Tương Lai
39 Huỳnh Thị Kim Hiền x Giáo viên MN TT Tương Lai
40 Nguyễn Thị Lợi x Giáo viên MN TT Tương Lai
41 Nguyễn Thị Thanh Tuyền x Giáo viên TH Hòa Khánh
42 Trần Đoàn Thị Diễm Hà x Giáo viên TH Hòa Khánh
43 Phan Thị Huệ x Giáo viên TH Kim Đồng
44 Võ Thụy Thùy Trâm x Giáo viên TH Kim Đồng
45 Nguyễn Thùy Trang x Giáo viên TH Kim Đồng
46 Nguyễn Thị Hồng Thuần x Giáo viên TH Kim Đồng
47 Hồ Thị Diệu x Giáo viên TH Kim Đồng
48 Lê Thị Ngọc Hân x Giáo viên TH Kim Đồng
49 Phạm Mỹ Hằng x Giáo viên TH Kim Đồng
50 Nguyễn Cao Trí   Giáo viên TH Kim Đồng
51 Ngô Phước Thạnh   Giáo viên TH Kim Đồng
52 Phùng Phát Đạt   HT TH Kim Đồng
53 Trần Thanh Thùy x Phó HT TH Kim Đồng
54 Nguyễn Thị Hồng Điệp x Giáo viên TH Phạm Hữu Lầu
55 Lê Thị Loan Chi x Giáo viên TH Phạm Hữu Lầu
56 Nguyễn Văn Tư x Giáo viên TH Phạm Hữu Lầu
57 Võ Ngọc Hạnh x Giáo viên TH Phạm Hữu Lầu
58 Nguyễn Hoàng Tiến   Giáo viên TH Phạm Hữu Lầu
59 Lê Minh Thắng   Giáo viên TH Phú Long
60 Đoàn Thị Bích Tuyền x Giáo viên TH Phú Long
61 Phạm Minh Hoàng   Giáo viên TH Phú Long
62 Nguyễn Ngọc Mỹ x Giáo viên TH Phú Mỹ
63 Phan Kim Ngọc Thy x Giáo viên TH Phú Mỹ
64 Nguyễn Thị Kim Hương x Giáo viên TH Phú Mỹ
65 Nguyễn Lê Xuân Thảo x Giáo viên TH Phú Mỹ
66 Nguyễn Văn Hoài Thanh   Giáo viên TH Phú Mỹ
67 Trần Nguyễn Vu Sơn   Giáo viên TH Phú Mỹ
68 Cao Duy Thanh   Giáo viên TH Phú Mỹ
69 Trần Xuân Nam   Giáo viên TH Tân Hưng
70 Trần Thị Thu An x Nhân viên TH Tân Hưng
71 Phạm Thị Thúy Kiều x Giáo viên TH Tân Khánh Đông 1
72 Trần Anh Kiệt   Giáo viên TH Tân Khánh Đông 1
73 Lê Thị Thùy Trang x Giáo viên TH Tân Khánh Đông 1
74 Trang Sĩ Tâm   Giáo viên TH Tân Khánh Đông 1
75 Châu Thanh Phú   HT TH Tân Khánh Đông 1
76 Lê Thị Mỹ Hồng x Phó HT TH Tân Khánh Đông 1
77 Nguyễn Thị Kim Duyên x Giáo viên TH Tân Khánh Đông 3
78 Nguyễn Ngọc Xuân Hoa x Giáo viên TH Tân Khánh Đông 3
79 Trần Thùy Dương x Giáo viên TH Tân Khánh Đông 3
80 Lê Thị Mỹ Duyên x Giáo viên TH Tân Khánh Đông 3
81 Nguyễn Hoàng Ân   Giáo viên TH Tân Khánh Đông 3
82 Trần Thị Mỹ Lành x Giáo viên TH Tân Long
83 Lê Thị Anh Thư x Giáo viên TH Tân Long
84 Võ Thị Anh Thư x Giáo viên TH Tân Long
85 Lưu Tấn Dũng   Giáo viên TH Tân Long
86 Nguyễn Hoàng Hương Thảo x Giáo viên TH Tân Phú Đông
87 Nguyễn Thị Ngọc Anh x Giáo viên TH Tân Phú Đông
88 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền x Giáo viên TH Tân Phú Đông
89 Trần Thị Ngọc Oanh x Giáo viên TH Tân Quy Đông
90 Nguyễn Đan Thùy x Giáo viên TH Tân Quy Đông
91 Trần Thị Mộng Thùy x Giáo viên TH Tân Quy Đông
92 Võ Minh Mẫn   Giáo viên TH Tân Quy Đông
93 Thái Thị Ngọc Cẩm x Giáo viên TH Tân Quy Đông
94 Thái Thị Hồng Nương x Giáo viên TH Tân Quy Tây
95 Nguyễn Đỗ Hồng Nhung x Giáo viên TH Tân Quy Tây
96 Nguyễn Thanh Mai x Nhân viên TH Tân Quy Tây
97 Nguyễn Ngọc Thức   Giáo viên TH Trương Vương
98 Võ Văn Hưng   Giáo viên TH Trương Vương
99 Đặng Thị Nguyệt Hằng x Giáo viên TH Trương Vương
100 Trần An Nguyên   Giáo viên TH Trương Vương
101 Huỳnh Thị Nguyệt Minh x Giáo viên TH Trương Vương
102 Đinh Thị Kim Tuyền x Giáo viên TH Trương Vương
103 Trần Thị Kim Xuyến x Giáo viên TH Trương Vương
104 Lê Huỳnh Hải Yến x Giáo viên TH Vĩnh Phước
105 Ngô Thị Vinh Hiển x Giáo viên TH Vĩnh Phước
106 Tô Trần Thanh Hoàng   Giáo viên TH Vĩnh Phước
107 Nguyễn Văn Sang   Giáo viên TH Vĩnh Phước
108 Nguyễn Thụy Thoại Yến x Giáo viên THCS Hùng Vương
109 Đỗ Ngọc Có x Giáo viên THCS Hùng Vương
110 Võ Thị Đan Tâm x Giáo viên THCS Hùng Vương
111 Cao Thị Diễm Hằng x Giáo viên THCS Hùng Vương
112 Lưu Vĩnh Thành   Giáo viên THCS Hùng Vương
113 Đặng Sanh Phúc   Giáo viên THCS Hùng Vương
114 Võ Thiên Lộc   Giáo viên THCS Hùng Vương
115 Thái Hổ Tuấn Kiệt   HT THCS Hùng Vương
116 Phạm Thị Bích Thư x Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
117 Nguyễn Thị Thanh Thế x Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
118 Nguyễn Tuấn Kiệt   Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
119 Nguyễn Thị Hồng Xuyến x Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
120 Lê Ngọc Trúc Thanh x Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
121 Trần An Ngươn   Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
122 Cao Xuân Quốc Trung   Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
123 Nguyễn Thanh Bình   Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
124 Trương Văn Đức   Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
125 Nguyễn Huỳnh Liệt Sử   Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
126 Trần Minh Minh   Giáo viên THCS Lưu Văn Lang
127 Nguyễn Thị Bạch Yến x Giáo viên THCS Tân Khánh Đông
128 Nguyễn Chí Đạt   Giáo viên THCS Tân Khánh Đông
129 Ngô Kim Huyền x Giáo viên THCS Tân Khánh Đông
130 Lê Thanh Bình   Giáo viên THCS Tân Khánh Đông
131 Nguyễn Thụy Anh Thư x Giáo viên THCS Tân Khánh Đông
132 Phan Thị Mai Phượng x Giáo viên THCS Trần Thị Nhượng
133 Võ Thị Hoàng Anh x Giáo viên THCS Trần Thị Nhượng
134 Huỳnh Kim Hân x Giáo viên THCS Trần Thị Nhượng
135 Lâm Thị Hiền x Giáo viên THCS Trần Thị Nhượng
136 Lưu Trọng Hiếu   Giáo viên THCS Trần Thị Nhượng
137 Nguyễn Phi Mã Nhi   Giáo viên THCS Trần Thị Nhượng
138 Hồ Phương Thủy x Giáo viên THCS Võ Thị Sáu
139 Lê Thị Thanh x Giáo viên THCS Võ Thị Sáu
140 Phạm Thị Ánh Thu x Giáo viên THCS Võ Thị Sáu
141 Lê Thiện Phẩm x Giáo viên THCS Võ Thị Sáu
142 Nguyễn Thị Hồng Anh x Giáo viên THCS Võ Thị Sáu
143 Lê Trầm Phương Thanh x Giáo viên THCS Võ Thị Sáu
144 Hứa Ngọc Thảo x Giáo viên THCS Võ Thị Sáu
145 Lê Thị Thanh Duyên x Giáo viên THCS Võ Thị Sáu
146 Trần Thị Oanh x Giáo viên THCS Võ Thị Sáu
147 Trần Minh Cương   Giáo viên THCS Võ Thị Sáu
148 Lê Quang Thịnh   Phó HT THCS Võ Thị Sáu
 
 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Văn phòng Phòng GD-ĐT Thành phố Sa Đéc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE
phan mem 1 cua
TIN GIÁO DỤC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây