PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SA ĐÉC

https://pgdsadec.edu.vn


Quy định sử dụng sách giảng dạy môn Tin học

V/v xuất bản và phát hành bộ sách Tin học dùng cho bậc Tiểu học và Trung học cơ sở phục vụ năm học 2014-2015
CUNG HOC TIN HOC
Kính gởi: Trưởng phòng các Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố 
Căn cứ Công văn số 314/TCHC ngày 10 tháng 7 năm 2014 về việc xuất bản và giới thiệu bộ sách Tin học dùng cho bậc Tiểu học và Trung học cơ sở phục vụ năm học 2014-2015 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị nêu trên bộ sách dùng cho học sinh (sách giáo khoa, sách bài tập) và sách dùng cho giáo viên được chỉnh sửa lại nội dung để phục vụ cho việc dạy và học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2014-2015 ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (file đính kèm).
Các phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường Tiểu học và Trung học cơ sở căn cứ vào điều kiện của đơn vị để trang bị bộ sách Tin học dùng cho bậc Tiểu học và Trung học cơ sở để phục vụ năm học 2014-2015.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, thông tin về phòng CNTT-TB-TV (điện thoại: 3876375, email: phongcntt.sodongthap@moet.edu.vn) để kịp thời giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, L, 14b.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Trần Thanh Liêm
Xin xem tiếp

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây